הבטחת וקיימת

טרנספוזיציהנקה x
כתבו והלחינו – Maverick City. תרגום – עמנואל רורו

Emאלוהי אברCהם האל הנאGמן
שומר הברDית
Emשוב ושוב הוCכחת
הבטחת וקיGימת אלוהDים

Emגם בסערה וברCוח עזה
אשGאר איDתן 
וליבEmי ילמד על דברCך להישGען לDעד

Emמה נאCמן אתGה אליDי
Emמה נאCמן אתGה אלוהיDי
ממזEmרח השמש Gעד מבואו מהוCלל שם אדונGי
Emמה נאGמן אתCה אליGי

Cאבטח בשם ישGוע העEmוגן בחיDי
עוCמד אני על Gסלע
הEmוא לא ויתר עלDיי

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה