על כל הניסים

טרנספוזיציהנקה x
אשירה לDה', כי גאו גGאה
סוס ורוכבו רמDה   בBmים, בכוח GימינDו
עוזי וזמרת יDה, ויהי לי לישועGה
אלוהי אבDי,Bm   נרוGמם אותDך

על כל הניGmסים שעשית לנוDm אבא
ועל הנפלאCו A  ת שעוד תעשDmה  D
עם זרועך הנטוGmיה שלא קצרה מלהושDmיע
תן לנו לראCו A  ת יושב התהילDmות  D

לא לנו כי לDך, לך המלחמGה
ראינו מה קורD  Bm ה, כשאתה GמתעDרב
לך הניצחDון, לך כל הגבורGה
עם עיננו נשואDו Bm  ת, שרים לGך תודDה

Bb לא בחCיל ולא בכDmוח
כי אם ברFוח אדוני צבאBbות
לא נירCא, נמשיך לבטDmוח
שומר הברFית, מקיים ההבטחBbות

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה