עומד בך

טרנספוזיציהנקה x
Aרבים ניסו לתאר אותךE
Aרבים בנו סביבך קופסהE   
Aאך מי יוכל לתאר אותךBB
Bומי יוכל להגביל אותך
Aאתה מי Bשאתה אוEמר

אתה הBגפן הEסלע הבAיטחון שלEי
הBלחם הEיין הAדרך האמת והחיBים
רק בEך לא חAסר לי דEבר
וBכל מהC#m שאנAי צריך נמצא בך

Aשמיים מספרים כבודךE
Aוהעבר עד לטובךE
Aואם יגEיעו הספקBות 
Bנראה אותם תמיד עוברות
Aאתה מי Bשאתה אוEמר

כתבו והלחינו – צוות סולו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה