אבא אנו זקוקים לך

טרנספוזיציהנקה x
אDבא אנו זקוקים לך אBmבא
יותר מכל דבר אGבא
תמלא את ליבEmי   A

Bmכמה טוב חסדך אלי
Gכמה יקרה אהבתך
טהורCה כמו טל השמיים לנפשAי

ישוDע חברי ישוBmע
אהובי ישוGע
אתה שמחת חיEmי   A