Dor Haba 2021 Save the Date-22

כנס הדור הבא ילדים 2021
25-26.8.21 | נתניה, ישראל

מקום בו ילדים ערבים ויהודים יכולים לגדול בקשר שלהם עם ישוע ויחד להשתמש במתנות שלהם להיות אור בעולם!

״אני הגפן; אתם השריגים. העומד בי ואני בו עושה פרי לרב...״ - יוחנן ט״ו:5

DH - Content - Dor Haba 2020 Landing Page-02

קרבה

פתחו קשר עמוק יותר עם ישוע ולמדו איך להלל ולהתפלל מדברו.

DH - Content - Dor Haba 2020 Landing Page-03

אחדות

עבדו על פרויקטים יצירתיים עם אנשים מרקעים שונים ותרבויות שונות וראו איך האדון יעבוד דרך התהליך.

DH - Content - Dor Haba 2020 Landing Page-10

תעוזה

תהיו אמיצים ויצירתיים. אל תפחדו לספר על האמונה בדרכים שונות!

מיועד ליהודים וערבים משיחיים בגילאים 6-12, בוגרי כיתות א׳-ו׳

יום א׳-ג׳
25-26.8.21

נתניה, ישראל*

*כתובת מדויקת תשלח לנרשמים מאוחר יותר.

הרשמה (לא כולל הסעה)

₪200

*ניתן לבקש עזרה כספי נוסף בטופס ההרשמה כולל הנחה לאחים

מה בדיוק קורה בכנס הדור הבא?

יש שאלות?

טופס הרשמה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה