Dor Haba 2021 Save the Date-22

כנס הדור הבא ילדים 2021
25-26.8.21 | נתניה, ישראל

מקום בו ילדים ערבים ויהודים יכולים לגדול בקשר שלהם עם ישוע ויחד להשתמש במתנות שלהם להיות אור בעולם!

״אני הגפן; אתם השריגים. העומד בי ואני בו עושה פרי לרב...״ - יוחנן ט״ו:5

DH - Content - Dor Haba 2020 Landing Page-02

קרבה

פתחו קשר עמוק יותר עם ישוע ולמדו איך להלל ולהתפלל מדברו.

DH - Content - Dor Haba 2020 Landing Page-03

אחדות

עבדו על פרויקטים יצירתיים עם אנשים מרקעים שונים ותרבויות שונות וראו איך האדון יעבוד דרך התהליך.

DH - Content - Dor Haba 2020 Landing Page-10

תעוזה

תהיו אמיצים ויצירתיים. אל תפחדו לספר על האמונה בדרכים שונות!

מיועד ליהודים וערבים משיחיים בגילאים 6-12, בוגרי כיתות א׳-ו׳

יום א׳-ג׳
25-26.8.21

נתניה, ישראל*

*כתובת מדויקת תשלח לנרשמים מאוחר יותר.

הרשמה (לא כולל הסעה)

₪200

*ניתן לבקש עזרה כספי נוסף בטופס ההרשמה כולל הנחה לאחים

מה בדיוק קורה בכנס הדור הבא?

יש שאלות?

טופס הרשמה

גלילה למעלה