טרנספוזיציהנקה x

אGש בעצמותי בוDערת
מתוך ליבי עולCה שיר חדש לךD
רבוGת עשית אתDה אדוני ואלוהCי אין דומה לךD

הAmנה באתי שפתCי לא אכלDא

lp_chorus
יגדGל אדוני, יגדDל אדוני
יגדCל אדונEmי בקרבנDו

אGש בעצמותי בועDרת
מתוך ליבי עולCה שיר הלל לDך
תמיGד אומר אמונתךD,
אגיד ואספCר את ישועתךD

רAmחמיך ממCני לא תכלDא

lp_chorus
יגדGל אדוני, יגדDל אדוני
יגדCל אדונEmי בקרבנDו

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.