טרנספוזיציהנקה x

Emפוקח אBmת עיני מבCיט לשמDיים
Emרואה אותךBm רק אותCך
Emאל נשגBmב יושCב על כס הכבDוד
Emומסביב Bmמלאכים רוקדCים מלאכים שרDים

lp_chorus
יש חגיגGה בשמיCם בחצרDות בית אדוGני
ואנCי,D אני מוזמGן
יש חגיגGה בשמCים בחצרוDת בית אדונGי
ואנCי,D אני מוכGן

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.