טרנספוזיציהנקה x

הAנך יודF#mע, עד כמה אני אוEהב אותך אדון
יותDר מאEשר אתמAול E F#m D
ליAבי שר לך זאF#mת, לנצח אני אוEהב אותך אדון
אDתה במקEום ראשAוDן E F#m

מלך הEכבDוד, כל מה שEאני חF#mפץ בו
רק להEיות איתך אדDון, רק להיEות איתך אדDון
יAשוע אDתה המוF#mשיע שEל חAיDי E F#m
לAעולמי עולמEים אהF#mלל אEני את שמAך E F#m D

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.