לו הכבוד בקרב הקהילה

טרנספוזיציהנקה x
הA2ללויEה
אודA2ה אדוEי
בכA2ל לבב
בסEוד ישריBם ועדה

lp_chorus
לו הכבA2וד בקEרב הקC#mהילBה
לו הכבA2וד במשEיח ישC#mועB
לו הכבA2וד בקEרב הקBהילC#mה
לעולמAי עולמיBם
אמA2ן E A2 E

יA2שועE
נA2הלל אותךE,
בלA2ב אחד בקEול אחד
נכרBיז גדולתך

אA2ב הרחמיEם
אA2לוהי החEסד
שפA2וך את רוח קEדשך
תבBוא מלכותך

lp_bridge
כC#mבBוA2ד

C#mתפBארA2ת

C#mועBוA2ז

C#mלךB, יA2שוBע

השאר תגובה

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.