תראו כמה טוב

טרנספוזיציהנקה x

כEmמה אהבה נדרDשת להסכים, לספCוג את המחיר
עבור פשעDים של אחרים
כמCה אהבה, כמDה אהבה ראו עינGיי(D)
שולGם הכל עוד שם בEmין שני הגנבים
ובכDל זאת אני ממשיך, לדCפוק במסמרים
אבDל אני נושע כי אתCה סלחת לי
אנDי בוחר בך כי אתCה בחרת בי

תראGו כמה טוב, תרEmאו כמה טוב תראDו כמה טוב ישCוע (X2)

לא יוEmדע איך תצליח להגשים
את כDל אשר הובטח אבל אנEmי עוד מאמין
אנCי זוכר את כל מה שעשDית, וקיימת בעבGר(D)
אז אחEmכה לך, ליום מן הימים
שבDו עיניי כולם יראו אוCתך בעננים
חוDזר מביא שלום, חוCזר לתת לתקווה
חוDזר כדי לשטוף את הCעולם באהבה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה