תפילת חנה

טרנספוזיציהנקה x

אדDmני משפיל אף-מרוGmמם, מקDmים מעפר דAל
מאשDmפות ירים אביGmון וכיDmסא כבוAד ינחילDmם
עלFץ ליבי באדGmני, רFמה קרני באדAני
רחDmב פי על-אויGmבי, כי שDmמחתי בישAועתDmך

אFין קדוש כאדCני, כי אDmין בלתFך
אGmין קדוש כאדFני, ואGmין צור כאלוהAנו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה