תפילת האדון

טרנספוזיציהנקה x

אבG2ינו שבשמAmיים, יתDקדש שמך, תG2בוא מלכותך
יעGשה רצוAmנך כבDשמיים, כן בארG2ץ
אEm2ת לחם חוקנו תן לנו היAmום, וסB7לח לנו על חטאEmינו
כפי שסולAm7חים גם B7אנו לחוטאים לנEmו  D/E  E7
ואל תבAm7יאנו לידי ניסיוEm7/Gן כי אם חלFצנו מB7ן הEmרע
כי לך הממAmלכה והגבEm/Gורה והתפארת
לעולAm7/Gמי עולמים, אB7מEmן
כי לך הממAmלכה והגבEm/Gורה והתפC7ארת
לעולAm7מי עולמים, אB7מEmן

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה