תודה לך

חתום על מצחי

טרנספוזיציהנקה x

תודCה לGך מכ#D/Fל ליEmבי
בחסדCך בחGרת בDי
הוCשעת נפGשי, ב#D/Fרכת אוEmתי
חייCם נGתת לDי

חתGום על מצח#D/Fי את שמEmך אדוCני
מGשח אותי ב#D/Fשמן קודשCך
חתGום על מצח#D/Fי את שמEmך אדוCני
מGשח אותי ב#D/Fשמן קודשCך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה