שערי השמים

טרנספוזיציהנקה x

פEmתח את שBm/Dערי השמCייםB Bsus
צרEmוף את ליBm/Dבנו עם להבCות חיBsusיםB
לAmנוכחותGך אנחנו כל כCך זקוקGים
בAmגבורתBsusך צלBח עליEmנו

lp_chorus
תבAmוא מלכותBך, יעשCה רצונDך
כGאן על פני הארץ כפAmי שבשמיBים
תבAmוא מלכותBך, יעשCה רצונDך
כGאן על פני הארץ כפAmי שבשמיBים
אEmמן B Bsus C D

קEmח את חיBm/Dינו את נפשCנוB Bsus
ואEmת שBm/Dמך חתום על ליבCנוB Bsus
לAmהתעוררGות אנחנו כאCן בוכGים
הAmטבל אוBsusתנו באBש ובמEmים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה