שערי השמים

טרנספוזיציהנקה x

פEmתח את שBm/Dערי השמCייםB Bsus
צרEmוף את ליBm/Dבנו עם להבCות חיBsusיםB
לAmנוכחותGך אנחנו כל כCך זקוקGים
בAmגבורתBsusך צלBח עליEmנו

lp_chorus
תבAmוא מלכותBך, יעשCה רצונDך
כGאן על פני הארץ כפAmי שבשמיBים
תבAmוא מלכותBך, יעשCה רצונDך
כGאן על פני הארץ כפAmי שבשמיBים
אEmמן B Bsus C D

קEmח את חיBm/Dינו את נפשCנוB Bsus
ואEmת שBm/Dמך חתום על ליבCנוB Bsus
לAmהתעוררGות אנחנו כאCן בוכGים
הAmטבל אוBsusתנו באBש ובמEmים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה