שמש ומגן

טרנספוזיציהנקה x

שDmמש AmומDmגן אדCני אלוהFיםA7,
שDmמש וCמגBbן אדני אAmלוהDmים

לAmא, לא יEmמנע טוב, לFהולכים בCתמים
אDmדניAm, אEmדנBmי, אGדDני צבאAות

חDmן וכAmבוד DmיתCן אFדנA7י,
חDmן וכCבוBbד יתAmן אדDmני

אDmשרי AmאדDmם בוCטח FבA7ך,
אשDmרCי אדBbם בוAmטח בDmך
כDmי שמAmש ומDmגן אCדני אלוהFיםA7
שDmמש וCמגBbן אדנCי אלוהDmיםDmGm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה