שמך לא נשכח

טרנספוזיציהנקה x

שBbמCך לא נשכDmח, שBbמCך ייזAmכר לדור ודוBbר
שEmמDך הקדוCש, שAmמך היDקר
לא נשEmכח מעמך, Cלעולם יעDמוד
לא נשEmכח מעמך, Cלעולם יעDמוד

הGשם ישCוע, השGם ישCוע, ביAmשראל, בירוDשלים
נזCכיGר את שAmמך ישDוע

שBbמCך לא נשכDmח, שBbמCך על שפתAmינו לדור ודBbור
בEmשDם הCזה, כולAmנו ניווDשע
ונכרEmיז את שמך, Cבכל עם ואוDמה
ונכרEmיז את שמך, Cבכל עם ואוDמה

הGשם ישCוע, השGם ישCוע, ביAmשראל, בירוDשלים
נזCכיGר את שAmמך (X2)
נזCכיGר את שAmמך, נזCכיGר את שAmמך ישDוע

כCל ישראל יוושGע, כCל ישראל יוושGע (D)
אEmני מאDמין, אGני מאCמין שכGל ישרCאל יוושDע

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה