שמחת האדון

טרנספוזיציהנקה x

אEנו באיBם אליAך, נותנC#mים כבוBד לשמAך
קיבEלנו ממBך אהבAה, המתנC#mה הBכי נפלAאה

בשמF#mחה נהלAל אותBך,
ניF#mשא את ידינו, נכריAז ברכBה
אלF#mיך נפנה בתקווEה ונרקBוד ברAינה
לEי, Bלי ,F#mליA
לEי,B לAי, לCי,לDי

אEנו שריBם לכבוAדך, נותנC#mים הדBר לבנAך
קיבEלנו ממBך ישועAה ועל כC#mך נוBדה לAך

פEתחת לנBו דברAך, שינC#mית אותBנו לטובAה
גEילית אBהבתAך, נהלC#mל ונשBיר בשבילAך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה