שמחתי באומרים לי

טרנספוזיציהנקה x

שמחAmתי באוDmמרים לי, בGית אדני נCלך
שמחFתי באומDmרים לי, ביEת אדE7ני נלAmך

עוDmמדות היו רגלGינו בשערCיך ירושלAmים
ירושFלים הבנוDmיה, כEעיר שחובE7רה לה יחדיו
עוDmמדות היו רגלGינו בשערCיך ירושלAmים
ירושFלים הבנוDmיה, כEעיר שחובE7רה לה יחדAmיו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה