שם ישוע

טרנספוזיציהנקה x

בואו נשA9יר הללוA7יה, כי אלוDהים כה טוב אליDmנו
הוא נתA9ן שלום וברA7כה, שמחה וסליחDה על חטאDmינו
כן הוא ראA9וי לכל התA7ודה, שבח, כבDוד
הדר ותפאDmרת, אז בואו נרומA9ם את השם הגדA7ול
הקדוש, הנפלDא של אדוניEנו, ישוAע (A7)

ישDוע, BmישוEעA, ישDוע, BmישוEעA
הו כמה גדDול, כמה נפלEא שיש לי אותA9ך ישF#mוע
יהי שBmמך מבורך לעEולם, ישוDע

יותר לעוA9לם לא אלך לבA7די
אלך אחרDיך ישוע מלDmכי
רצוני שיA9היו לכבודך כל חA7יי
ושמעDשי יעידו על כDmך שאתה הוא אA9בי השמיA7ימי
ששומDר עלי ודוDmאג לי, והוא לא עוA9זב
לא עוA7זב לעולA9ם, כמה נפDלא הוא אדונEינו, ישוAע (A7)

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה