שלום אתה נותן לי

טרנספוזיציהנקה x

אֵGאָDחֵEmז בִּדְבָרְCךָ וְGאזְDכּוEmר אִמְרָתְCךָ

שָׁCלוֹם, שָׁלוֹDם אַGתָּה נוֹDתֵן לִי, בּשְׁלוֹEmמְךָ אָנוּCחַ אֵDלי
שָׁCלוֹם, שָׁלוֹDם אַGתָּה נוֹDתֵן לִי, בּשְׁלוֹEmמְךָ אָנוּCחַ אֵDלי

מְGנַDת חֶלְEmקֵי נְעִיCמָה, וְGכDוֹסִEmי רְוויָCה

אֶשָעֵCן עַל סֶEmלַע אֵיDתָן, משגCבי הוּא אEmל נְאDמּן (X2)

שCלום, שלDום (X2)

גלילה למעלה