שיר תהילה

טרנספוזיציהנקה x

שCירDm7ו לאEm7דני שDm7יר חדCש C Dm7 Em7 Dm7
שCירDm7ו לאEm7דני כDm7ל הארCץ C Dm7 Em7 Dm7
שCירDm7ו לאEm7דני שDm7יר חדCש C Dm7 Em7 Dm7
שCירDm7ו לאEm7דני כDm7ל הארCץ C Dm7 Em7 Dm7

שFירו לאדני, ברכE7ו שמו
בשAmרו מיום ליום ישוCעתו
שיFרו לאדנGי שיר חדCש
שFירו לאדני, ברכE7ו שמו
בשAmרו מיום ליום ישוCעתו
שיFרו לאדנGי שיר חדCש

גלילה למעלה