שים בנו

טרנספוזיציהנקה x
כתבו והלחינו – סולו.

Amאלוהים איך סיפקת במדEmבר D
Amבמקום שאין בו שום דEmבר  D
Amבעולם חושבים שיש הכEmול D
ואAmיכשהו בסGוף מוצאים מחסDור

Amאלוהים אנחנו במדEmבר D
Amבמקום שאין בו שום דEmבר D
Amבעולם שיש בו את הEmכל D
אנו אומרים Amאבא
שGים בנו רDעב

פז'- שEmים בנו רעב שים בנDו צמא
Gתן לנו לטעום ולקCבל תשוקה
שEmים בנו רעב שים בנDו צמא
לדרGוש את מלכותCך

Amאלוהים יוצר לב האדEmם  D
Amליבנו מתמלא כל הזEmמן D
Amאבל היום ידינו הן ריקEmות D
עAmזבנו מאחGור את השטויDות
Amאלוהים קרוב לכל קורEmאיו D
Amתפילות רבות עלו תמיד לEmאב D
Amהיום בפינו רק תפילה אEmחת D
Amאבא שGים בנו רDעב

לא רעב לEmלחם,D לא צמא לGמים
כי אם רעב לשמEmוע D
אדון תפתח את השCמיים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה