רפא את ארצך

טרנספוזיציהנקה x
אDנו דורשAים, ישBmוע - בשמךG
אDת ישועAת, ישועBmת עמךG
שבורDים בידAיך, וצמאBmים לרוחךG
שמDע זעקותAינו, ורפBmא את ארצךG

פרוBmש כנפGיך, עלDינו, ישAוע
רBmד והיGה אלוהDי ישראAל
פרBmוש כנפGיך, עליDנו, ישוAע
שBmים רעGב לדברךD

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה