טרנספוזיציהנקה x
פזמון: רEם ונישAא כי ראוEי אתהB בכל ליבEינו אוהביAם אותךB
רEם ונישAא מעEל העולBם קדAוש קדBוש אתEה

אתה קדA---וBש קדEוש -A קד-Aוש קדBוש אתC#mה
אתה קדA---וBש קדE---וAש קדAוש קדBוש אתEה