רם אדוני

טרנספוזיציהנקה x

רDmם אדני, רב להושיע, רGmב להושיע, רDmב להושCmיע
רDmם אדני, רב להושיע, רGmב להושAיעDm

הכFפרה הוא עשה לנGmו, הוא בחר בנAm7ו, הצDmיל אותCmנו
רDmם אדני, רב להושיע, רGmב להושAיעDm

רDmם אדני נותן את ישוע, נוGmתן את ישוע, נוDmתן את ישCmוע
רDmם אדני נותן את ישוע, נוGmתן את ישוAעתDmו

הכFפרה הוא עשה לנGmו, הוא בחר בנAm7ו, הצDmיל אותCmנו
רDmם אדני נותן את ישוע, נוGmתן את ישוAעתDmו

גלילה למעלה