ריבון עולם

טרנספוזיציהנקה x

באתי לפנCיך, להלAmל אותך
נפלאFים הם מעשיך ואהDmבתך גדולGה

lp_chorus
ריבון עולCם נפלאות הנך עושAmה
אין כמוך אדונFי, אין כמDmוך אדונGי

ישוע אין כמCוך, אדונAmינו לכבודךF נרים ידים
ונקרDmא גם בשמךG

גלילה למעלה