רחמים אבקש

טרנספוזיציהנקה x

אEmבוא לשאת תפילה, בעCד עמי
לEmבי כמDים בקרבGיD
אEmשא קולי לאל החCי רואי
בפי תפילDה לרחמEmים

lp_chorus
רEmחמיDם אבקEmש
רEmחמיDם אבקGשD
למGען שמךD
למEmען שמAmך
רCחמיDם אבקEmש

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה