רחמים אבקש

טרנספוזיציהנקה x

אEmבוא לשאת תפילה, בעCד עמי
לEmבי כמDים בקרבGיD
אEmשא קולי לאל החCי רואי
בפי תפילDה לרחמEmים

lp_chorus
רEmחמיDם אבקEmש
רEmחמיDם אבקGשD
למGען שמךD
למEmען שמAmך
רCחמיDם אבקEmש

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה