רחמים אבקש

טרנספוזיציהנקה x

אEmבוא לשאת תפילה, בעCד עמי
לEmבי כמDים בקרבGיD
אEmשא קולי לאל החCי רואי
בפי תפילDה לרחמEmים

lp_chorus
רEmחמיDם אבקEmש
רEmחמיDם אבקGשD
למGען שמךD
למEmען שמAmך
רCחמיDם אבקEmש

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה