ראוי שה האל

מי לא יראך

טרנספוזיציהנקה x

מFי לא ייראך אדוני ולF/Dא יתן כבוד לשמך
גדוליBbם ונפלאים מעשיFך אדונCי

כFל הגוBbים יבוCאו יFשתחוBbו לפנCיך
כי אתBbה לבדךC קדוFש

lp_chorus
ליושFב על הכסא ולשה F/D
ברכה כבוד ועוז לעולBbם ועד ואמרCו אFמןBb/F

lp_bridge
רBbאוי שה האל שנשחט
לקבF/Dל גבורה חכמה וכוח כבוBbד וברכCה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה