ראוי הוא השה

טרנספוזיציהנקה x

נDשחCטת, בEmדמך קנית אוDתנו
מDכל עם ושCבט, לEmשון ואומDה
עDשית אותCנו ממEmלכת כוהDנים
כDדי לשרCת את שEmמך הקדוDש, CהEmקדוDש

ראוי הוא השCה שנזבGח, עבEmורDנו
את גוCפו הוא מסGר, בשEmבילDנו
את דCמו הוא שGפך, במEmקומDנו
ולCו הגבורGה והעוזD

לDיושCב על הכיEmסא ולשDה
כDל הברכCה לעולEmמי עולמDים
נDיפול על פניCנו ונEmשתחווDה
וDנשרCת את שEmמך הקדוDשC, הEmקדוDש

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה