קח כבוד

טרנספוזיציהנקה x

שEmים בי את האש הצורCבתD
את התשEmוקה הבועCרתD
לטEmש אותי בידCךD
מקEmד את חיי רק בCךD

lp_chorus
קח כבוEmד במעשGה ידי
פאCר נא את שמךD בחיי
כי אתEmה ראוי לקבGל הכל
ראCויD לקבל הכEmל

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה