קח כבוד

טרנספוזיציהנקה x

שEmים בי את האש הצורCבתD
את התשEmוקה הבועCרתD
לטEmש אותי בידCךD
מקEmד את חיי רק בCךD

lp_chorus
קח כבוEmד במעשGה ידי
פאCר נא את שמךD בחיי
כי אתEmה ראוי לקבGל הכל
ראCויD לקבל הכEmל

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה