קח אתה את הפיקוד

טרנספוזיציהנקה x
כתב והלחין – תומר רגב. ביצוע – שירי רגב

אני שרCוי בGתהAm יה אדון
רוFצה לGדעת אותCך  G
בכל יCום הGמאAm בק תמידי
תן לי לשמFוע GבקולCך

אז את חFיי אGתן לCך  G
עשני כלFי לGשרוAmתך אדFון
כי לCבד אנGי אAmבוד F
קח אתCה את GהפיקCוד

כשאנCי מGדרAmכך סוטה
מתרFחק מן GהיCשר   G
אתה אותCי מיישGיר מכAmווין מיד
קורא: בFוא אל זרGועוCתיי

אז חסדFך עGליי נAmשפך
בדם ישFוע הכGול נפדCה ונסGלח
אני כוCרע Gעל בירAmכיי
ושר תודFה לך, GאדוCני

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה