קול דודי

טרנספוזיציהנקה x

מנAגן על מיC#mתרי ליBבי, מוAשך אותי לאC#mור הניצBחי

קול דוAדי הנה הוא בC#mא, דגלו עלAי הוא אהC#mבה
כAל תשוקותיי לראות אוC#mתך אדBון
כAל תשוקותיי לשמC#mוע את קוBלך

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה