קדוש שמו

טרנספוזיציהנקה x

קדF#mוש אדDני אAלוהינEו,
וראF#mוי הDוא לAתהילות עEמו
קF#mדוש אDדני אלוAהינEו לעוBmלם וEעDד
קF#mדוש אDדני אלוAהינEו לעוBmלם וEעDד E

קDדוש שמAו ושF#mמו אEחד, לDעולAם ועEד (X2)

קדF#mוש אדDני אAלוהינEו,
וראF#mוי הDוא לתAשבחות עEמו
קF#mדוש אDדני אלוAהינEו לעוBmלם וEעDד
קF#mדוש אDדני אלוAהינEו לעוBmלם וEעDד E

הAללוEיה, כי לבDדו הוא קדAוש (E)
הF#mללוEיה, כי לבDדו הוא קדEוש

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה