קדוש, קדוש, קדוש

אהללך

טרנספוזיציהנקה x

קAmדוש, קדFוש, קדGוש, קדAmוש
אדוני אלוהFים צGבאוAmת
אשר היFה, Amהווה ויבוFא

lp_chorus
אDmהללך בכל ליבי
אהללך בכל נפשFי
אהללךAm
Dmאהללך בכל ליבי
אהללך בכל נפשFי
אהללךE

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה