צמאה לך נפשי

טרנספוזיציהנקה x

צמAmאה לך נפDשי, כמAmה לך בשרDי
באFרץ ציה ועיGיף בלי מCיםE
אלוFהים אGלי אAmתה, אשFחGרAmך
כי טFוב חסAmדך מחייDםE

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

קיץ 2022

צעירים מהללים, מתפללים, ויוצרים ביחד למען המלכות

גלילה למעלה