צור ישראל

טרנספוזיציהנקה x

אDmם עוונות תשמCור אדונGmי מי יעמוBbד
אם לDmא תחיינו יום יוCם, דבGmר לא יעזBbור
תלוייFם אנו בחסדךC, תמיד הייGmנו ותמBbיד נהיה
אוFחזים באמונCה בGmדברך

lp_chorus
שלמDmהBb אהבתךF לא מCשתנה
קבועDmהBb היא סליחתךF לא תCשתנה
שמורDmה הבטBbחתך C F
צור יGmשראל לא תAmשתנה לעDmד

השמיDmים והאCרץ עם הזמGmן יעברBbו
דבDmר אדונCי יGmעמוד לעBbד
לךF הסמכות להחיCות ולזכוGmת אותנו בBbמשפט
לFא נשען על אחCר, חGmוץ ממך

lp_bridge
וכשיבGmואו הרוחות, וAmגם גלים גבוהים
אBbנחנו בטוחים שגCם הם יעברו
למGmחזיקים בו יש כAmל סיבה לשמוח
כי לBbנו יש הרוח, ואCבא אלוהים

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה