פתחו שערים

טרנספוזיציהנקה x

פAתחו שDערים ומBmלך הכבוד יבF#mוא
מAי זה מDלך הכבוד רBmם ונישEא

אAדוני צבאEות ישועD
אAדוני צבאוEת ישועD

כל לשF#mון תודAה, כל בDרך תכרEע
כל לשוF#mן תודAה שישוDע הוא אדEון

גלילה למעלה