פנים אל פנים

טרנספוזיציהנקה x

לGא אשלBm7ח אותך אדCון
Gעד אשBm7ר תברכCני (X2)

שGנBm7ה לי את שמCי לשמךAm7,
עGשBm7ה את ליבCי כלבךCm,
GפניB7ם אל פניEmם,
רוצה אנCי לראות אותךD

פGניDם אל פניEmם, אדונCי
GפניDם אל פניEmם עם בנךC
GפנBm7ים אל פנEm7ים,
רוצה אנCי לראות אותךD, (אדו(G)ני).

גלילה למעלה