עמנואל

אבטח בך

טרנספוזיציהנקה x

כשCהכאG/Bב עמוק, Dאזעק אליך
וCשכשאניG/B רחוק, Dאזכור את אהבתך
כיC רק אתהG/B מכיר Dאותי, בחוץ ומבפנים
בCך אבטDח גואליG

כשCהגליG/Bם גבוהים, Dאביט אליך
וכCשאני לG/Bא מבין, Dאחזור אל חסדך
כיC רק בךG/B יש לי תקווDה, ישועתי
בCך אבטDח מושיעיG

lp_chorus
עCמנואGל אתDה תמיד איתי
הCרועה הטוGב תDמיד כאן לצידי
אCבא נאמGן מקיים כDל הבטחה
אCבטDח בךG

lp_bridge
לEmא אבדה תקווה  ואDני לא לבד
יש סוCף לכל מדבר   G/Bאני אוחז בך
DGCEm

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה