על ידידי

טרנספוזיציהנקה x
יDדידי, והמורה שלי,
אBbשיר על אהובCי, על ישDוע
הDוא עוזרי, המחסה שלי,
אBbכן בנוי על סCלע ביתGי

אEmדון ישוGע קAם מן המתים
נEmתן חיGים ובזכותDו אני חופשAי
חEmופשי מכGל חוב, חופBmשי מחטא
חופשי כבCן אGלוהיAם

כDשלבד אני וכשהמון סבDsusיבי,
בBbכל מצב ישCוע לידDי
אDחריו  , אלך בעDsusקבותיו
אBbלך לפגוש את אCלוהים הGאב

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה