על ברכיי

טרנספוזיציהנקה x
בימEmים שהכל, מתנCהל כשורה
בימים שDאני בלGב סערה
בAmעת של שמAdimחה ובעEmת של כאב
על בBmרכיי אכEmרע

שאEmני לבדי, צפCון בחדרי
בקDרב קהל ההומGה לידי
בAmעת של בדיAdimדות ובEmעת של חברה
על בBmרכיי אכEmרע

על ברכיי אכAmרע, עAdimל ברכיי אכEmרע
אשתחוFוה לBmאלוהי ישEmעי
על ברכיי אכCרע, עDל ברכיי אכGרע
אתפלFל, עBmל ברכיי אכEmרע

בEmעת הצלחה ובCעת כשלון
בעת מפDלה ובGעת נצחון
בבAmגד מלכAdimות או בEmלבוש מרופט, Fעל בBmרכיי

על ברכיי אכרAmע   לAdimפני אל עEmליון
על ברכיי אכרFע, אתBmה אל גיבEmור
על ברכיי אכרCע ואלחDש: "תודGה"
על ברכיי אכרFע, על בBmרכי אכEmרע

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה