עוזך, אהבתך

טרנספוזיציהנקה x
עEmוזך, Cאהבתך Dעוד ממך בחיEmי


אהלל אותךAm בכל ליבEmי,
אהלל אותךAm בכל נפשEmי,
אהלל אותךAm בכל כוחיEm
אתה אלוהCיי, Dאתה אלוהייEm.

עEmוד אמונה, Cעוד תשוקה, Dעוד ממך בחיEmי

גלילה למעלה