עד היום

אתה עברת כל גבול

טרנספוזיציהנקה x
עד היוGם נשארת נC --אמG ן
ועד הסוGף אתה פה לCצידGי
עד שתבוGא אהCלל אותGך
ואז לנDצח, כן אז לנCצח

לאהבתGך אין תאריCך תפוגGה
לא קייGמת לחסדCך מכסGה
אין מספיק מיליGם שאוכCל לשיGר
כי אתDה עברת כF#ל גבול


מCעבר למחשבה שלGי, מעבר לציפיה שלי
אEmתה עברת כל גבול, אF#תה עברת כל גבול

חדש אותGי, חדש אCת ליבGי
חדש את כGל, מה שאנCי מביGן
על חסדך Gועל כCל טובGך
אניD רוצה להתעF#מק


אCפשר להיות הרבה יותר קרGוב
לCהכיר אותך יותר לעוEmמק
אCז אבא תן לי עוד מרוחGך
עוד התגלDות

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה