נשתחווה

טרנספוזיציהנקה x

נִשְׁתַAmחֲוֶהEm לְאֵל הַעוֹלָAmמִיםEm וְנוֹדֶDmה לְיֵשׁAmוּעַ
נוֹטֶה הַשָׁמַDmיִם וְרוֹקֵעַ אָרֶAmץ
וְנִגְלָDmה כְּבוֹדוֹ מֵעַל הַשָׁמַAmיִם וּבָאָDmרֶץ
אָבִFינוּ, מוֹשִׁיעֵGנוּ, רוּחַ אֵAmל
נִשְׁתַחֲוֶFה לְאֵGל עֶלְיוֹAmן, נִשְׁתַחֲFוֶה לְGאֵל עֶלְיוֹAmן

גלילה למעלה