נפשי תהלל

טרנספוזיציהנקה x
ריבוC#mן  A
לEא משנה מה עובBר עליי אתה טוC#mב  A
לEא משנה איBפה אנC#mי  A
תמEיד אני יודBע

שAאתה טוב Bונאמן
רA---אוC#mי להלBל


נ--פשEי תהלBל אותךA
הC#mל--לוBיה
כEל הכבוד והברBכה לך  A
לעולמC#mי עולמBים

רחוC#mם A
אEת חיי הושעBת מלכC#mי  A
אתEה, אדון, מנBת חלקC#mי  A
ותמEיד אני יודBע

שAאתה טוב Bונאמן
רAא---וC#mי להלBל

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה