נכון ליבי

טרנספוזיציהנקה x
נ---כGו-ן ליD-בי, C אלוהDי--םD ,
אשGירה, אשDי-רה Cו-אזמD----רDה

אוEmדך בעמים אדני אלוהDים,
אזEmמרך אדני בלאומDים   D


רGומה עEmל השמיים,
אלוCהים, אלוD---הנDו
וGגדול כבודך עEmל כל הארץ,
אדנCי, אדונD---ינDו

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה