נולדתי להלל אותך

טרנספוזיציהנקה x
נולGדתי להBmלל אותך ביEmום וגם בליCלה
לשקGף  בחיBmי את בנEmך  C
להגGיד בבוקר Bmחסדך, ואמונEmתך בליCלות
כי שמחGתני אדBmני בפועEmליך C


ארEmים קולCי, ואכרGיז את שמDך,
לEmא   אחCשה לעולDם
אביא כEmבוד לך ישCוע, מלך חGי   וקיDים
קרEmב את בואC-ך מושDיע

לCא עוד אני חי, כDי אם אEm-תה חBmי    בCי
לCא עוד אני חי, כDי אם אEm-תה חBmי    בCי
אתה חDי!

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה