נולדתי אלי

טרנספוזיציהנקה x

נולדתי, אלAmי, להלDל אותEmך
נולדתי, אלAmי, לשבDח אותEmך
נולדתי, אלAmי, להלDל אותEmך
נולדתי, אלAmי, לשרDת אותEmך

אתה בלבד בוחAן שרעפEmי
דברך עומד כנAר לרגלEmי
אתה שופך ששAון על חיEmי
ישוDע אדונEmי (X2)

כנס הלל

״הדור הבא״ 2021

29-31.8.21 | נתניה, ישראל

גלילה למעלה