טרנספוזיציהנקה x

נולדתי, אלAmי, להלDל אותEmך
נולדתי, אלAmי, לשבDח אותEmך
נולדתי, אלAmי, להלDל אותEmך
נולדתי, אלAmי, לשרDת אותEmך

אתה בלבד בוחAן שרעפEmי
דברך עומד כנAר לרגלEmי
אתה שופך ששAון על חיEmי
ישוDע אדונEmי (X2)