מתן תודה

טרנספוזיציהנקה x
בAאתי לכאן להלל אותF#mך
להביא מתן תודEה להתקרDב יותר אליך
אAדרוש אותך ואת עוזF#mך
ואכריז את גבורתE ך כשאראDה אותך מגיע


כAן אשיר ואהלEל אשקף את כבוד האF#mל
כי הוא הדרך האמDת והחיים
Aהדרך אותנו לעולEם, נקדיש את חיינו כקרבF#mן
ונביא מתן תודDה לישוע


הAללו, הללויEה, הללו, הללויF#mה
הללו, הללויה, הללויDה

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה