מתחת לכנפיך

טרנספוזיציהנקה x

מEתחת לכנפBיך אמצAא מחסה קרוC#mב אלBיך
מEתחת לכנפBיך אמצAא מחסה קרוC#mב אלBיך

כC#mי אתה שולט בכEל ואני רוצה ליפBול לפניAך
כC#mי אתה שולט בכEל ואני רוצה ליפBול לרגלAיך
ליפול לרגליC#mך ולתת לך כבוBד

לEתת לך כבBוד לפניך לעמוC#mד, לתת לך כבAוד
לEתת לך כבBוד לפניך לעמוC#mד, לתת לך כבAוד

אAדוני לBנו מחסה ועAוז מחסC#mה ועוBז
אAדוני לBנו מחסה ועAוז מחסC#mה ועוBז

להתחבר

היכנס או הירשם כדי ליצור ולשתף רשימות השמעה

גלילה למעלה